Inmiddels zijn we alweer even verder in de tijd, met oktober als herfstmaand gaan we richting het einde van 2022. Een bewogen jaar voor mij, van 2 peilers in mijn leven afscheid genomen, Atelier Henk Sentel als ‘Podium voor Fijnschilders hield vanwege corona perikelen toch eerder op te bestaan. Mijn werkzaamheden bij het Lucas Gilde Beverwijk (Teken & Schildervereniging ook daar kwam na 16 jaar begeleiding geven een einde aan. Nu ben ik nog wel bezig bij Paviljoen Westerhout in Beverwijk om daar op dinsdagmiddag aan een groep van liefhebbers begeleiding te geven, en daar ben ik blij mee, leuke groep! in een prachtige sociale omgeving.

VERHUIZING NAAR BROEKPOLDER HEEMSKERK

Deze landmarker staat in de gemeente Heemskerk, er is zo’n zelfde gebouw maar dan in Beverwijk, daar kijken wij ook op uit, en op de vlaskamp zoals het gebied heet. Wij wonen op de vierde etage, de balkons die je tussen de twee torens ziet. Met een schitterend vooral ruimtelijk uitzicht met 15 vierkante meter balkon.

Ook zijn we ondertussen verhuisd vanuit de ratelaar waar mijn atelier gevestigd was, nu een prachtig onderkomen gevonden in de wijk Broekpolder in Heemskerk aan de vlaskamp een archeologisch natuur monument.

De Broekpolder kent een lange bewoningsgeschiedenis. De eerste aanwijzingen van bewoning stammen al uit de Bronstijd en zijn gedateerd rond 1700 voor onze jaartelling. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze bewoning zich heeft voortgezet vanaf de IJzertijd tot in de Middeleeuwen. Samen geven deze archeologische vondsten ons een interessant inkijkje in hoe men vroeger leefde, werkte en woonde in de Broekpolder.

Daarnaast zijn er ook bijzondere vondsten aan het licht gekomen tijdens het archeologisch onderzoek. Veruit de opvallendste vondst is de offerplaats die is gedateerd tussen de 6de en 7de eeuw. Daarnaast is in de polder een grote hoeveelheid vlas aangetroffen dat waarschijnlijk is gebruikt voor het maken van touw. In de Broekpolder is zelfs het oudste stukje vlas van Nederland gevonden. Het is tevens de reden dat het park de naam ‘Vlaskamp’ draagt.

Op etage 4 van toren A onze nieuwe woning als appartement hebben we een schitterend vrij uitzicht op deze vlaskamp, ja, we voelen ons geluksvogels met zo’n heerlijk nieuw onderkomen, waar ik verder kan met Tekeningen maken en het fijnschilderwerk wat nog niet voltooid was een bestemming te gaan geven. Kortom er gaan in de komende tijd op deze website zaken te zien zijn die zowel met het ‘ atelier Paviljoen’ en mijn eigen werk te maken hebben. Dus BLIJF KIJKEN!

Deze kersen wachten nog op wat meer transparante olieverf laagjes…en wat ik er waarschijnlijk nog meer bij gaat verzinnen, al schilderend. Wordt vervolgd
Ook deze 2 conference peren wachten nog op veel meer duidelijkheid en duiding van het verhaal wat er achter schuil gaat. Wordt vervolgd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *