Deze aanhef dekt de lading als het gaat om getoonde foto. Een werkstuk van oud-cursist Bea Dekker, wat in 2014 werd afgerond. De gehanteerde techniek was voor Bea helemaal nieuw, aanvankelijk niet echt gemakkelijk te volgen, ze was immers gewend om te schilderen zoals zij dit zichzelf aangeleerd had, ook gaf ze blijk van moeite te hebben met ‘moeten’ volgen via een bepaalde methode van werken. Toch kreeg ze grip op het geheel, naarmate het werk vorderde kwam er enthousiasme voor in de plaats. Uiteindelijk is het door juiste aansturing en haar talent een prachtig fijnschilderij geworden. Want hoe je het ook went of keert, de verfijning zal toch moeten geschieden door het juiste gevoel en hantering van de schilderhand en de kleine marterharen penseeltjes.

FIJNSCHILDER- WERKSTUKKEN OP NIVEAU

Een aspect van cursus geven, is zoeken naar een constante kwaliteit, eigen kwaliteiten liggen hier meestal aan ten grondslag. Zo ook in ‘Atelier Henk Sentel’ heb ik mijn schilderen en tekenen hieraan verbonden. Vanaf de start eind 2006 tot en met het nu in 2019 zijn gemaakte werken van de vele, vele cursisten allemaal goed tot heel goed te benoemen. Hiervoor is juiste aansturing en begeleiding van groot belang, maar ook het ‘talent’ van de cursist, wat natuurlijk bij ieder individueel anders is. En een statement van mij is dat ik niet over talent ga, wel voor meer dan 100 % je best doen om ‘levels’ op een hoger plan te tillen. En zo ging dit ook bij Bea, die ik als introverte talentvolle persoonlijkheid leerde kennen, en een aantal seizoenen mocht begeleiden, het waren prachtige tijden, wil haar hiervoor hartelijk bedanken! Met sommige oud-cursisten onderhoud ik nog het contact, met Bea helaas verloren gegaan, hopelijk is ze nog heerlijk met haar droom en passie bezig, sluit af met een vriendelijke groet vanuit:

HET PODIUM VOOR FIJNSCHILDERS IN HEEMSKERK NOORD-HOLLAND


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *